Türkçe

“Öğretmenler arasında Tükenmişlik sendromunun dijital araçlarla önleme programı””

BAŞLANGIÇ TARİHİ: 01/03/2023
BİTİŞ TARİHİ: 30/04/2024

HEDEFLER:

– Bulgaristan, İspanya ve Türkiye’de öğretmenler arasında COVID sonrası bir önlem olarak olası Tükenmişlik sendromunu önlemek için kılavuzlar, dijital bir öz değerlendirme aracı geliştirin ve bir program uygulayın.

– Öğretmenlerin ruh sağlığını ve esenliğini iyileştirin ve hem öğretmen hem de birey olarak kararlılıklarını ve etkililiklerini artırın.

– Tükenmişlik sendromunun olası davranış özelliklerine karşı dirençleri hakkında bütüncül düşünmelerini destekleyin.

– Genel olarak öğretmenler için ruh sağlığı desteğini iyileştirin.

BEKLENEN SONUÇLAR:

R1. COVID sonrası önlem olarak öğretmenlerde Tükenmişlik Sendromunu önlemeye yönelik yönergeler, etkinlikler ve önleyici tedbirlerin yer aldığı el kitabı

R2. Tükenmişlik sendromu düzeyinde dijital öz değerlendirme aracı

R3. Tükenmişliğin önlenmesi için ipuçları ve aktiviteler içeren proje portalı

R4. İleride kullanıma yönelik tavsiyelerle vaka çalışmaları ve referansları içeren uygulama raporu.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüşler ve fikirler yalnızca yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansının (EACEA) görüşlerini yansıtması gerekmez. Bunlardan ne Avrupa Birliği ne de EACEA sorumlu tutulamaz.