БЪЛГАРСКИ

“Превенция на Бърнаут синдром при учители чрез програмa и онлайн инструмент”

НАЧАЛО: 01/03/2023г.
КРАЙ: 30/04/2024г.

Цели:

– Да разработи насоки, онлайн оценъчен инструмент и да осъществи превентивна програма срещу синдром на професионално прегаряне (Бърнаут) сред учители в България, Испания и Турция.
– Да подобри психичното здраве и благополучие на учителите за да подобри тяхната устойчивост и ефикасност на работното място.
– Да подкрепи холистичното им мислене относно устойчивостта им към потенциални поведенчески характеристики на синдрома на Бърнаут.
– Да подобря цялостната подкрепа за менталното здраве на учителите.

Резултати:

R1. Наръчник с насоки, дейности и превентивни мерски срещу Синдром на професионално прегаряне (Бърнаут) сред учители.
R2. Онлайн инструмент за самооценка на ниво на Бърнаут синдром сред учители
R3. Уебсайт със съвети и дейности за превенция на Бърнаут синдром
R4. Доклад за прилагане в практиката на резултатите на проекта и бъдеща употреба.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.