Голям интерес от страна на учители и представители на местните и национални власти по време на Заключително събитие за разпространение на резултатите по проекта – 25 април 2024г., гр. София

На 25 април 2024 г. в Спортната зала на 94 СУ „Димитър Страшимиров“ гр. София се проведе финалното дисеминационно събитие на проекта. На събитието присъстваха 80 представители на целевите групи по проекта: учители, психолози, академици, политици, представители на местни и национални власти, родители, ресурсни учители.

Събитието беше открито с музикално изпълнение на училищния хор. След това координаторът на проекта г-жа Латинка Ковачева представи проекта и неговите постижения. Специални гости на събитието бяха кметът на район Слатина г-н Георги Илиев, заместник-кметът на район Слатина г-жа Благородна Дошева-Здравкова и г-жа Преслава Димитрова от Синдиката на българските учители.

Дневният ред на събитието започна с представяне на резултатите от проекта и въздействието, събрано по време на пилотната фаза, проведена в България, Испания и Турция от г-н Андреан Лазаров и проф. д.пс.н Снежана Илиева от Български екип за приобщаваща подкрепа – София.

След това г-жа Пенка Николова – специалист по развитие и управление на проекти на 94 СУ, представи въздействието на проектите по програма “Еразъм+” върху учителите, учениците, включително и тези със специални потребности и техните родители.

В края на събитието директорът на училището г-жа Ковачева инициира дискусия относно възможното използване на резултатите от проекта. Националната програма за психично здраве на учителите, инициирана благодарение и на проекта “BURNPRO” от министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков ще използва резултатите от проекта и ще ги използва във възможно най-голяма степен. Синдикатът на българските учители и неговият председател д-р Янка Такева също потвърдиха, че резултатите от проекта ще бъдат предоставени на всички техни 80 000 членове (учители).

Събитието завърши с пикет от производство на облекла на ученици със специални нужди от 94 СУ „Димитър Страшимиров“, което беше бурно аплодирано от публиката. Учениците ще представят продукцията си на модна фиеста Албена през юни 2024 г.