Регистрация за заключително събитие за разпространение на резултатите – 25 април 2024г. – 94 СУ “Димитър Страшимиров” гр. София

Уважаеми Госпожи и Господа,

Екипът на проект “Превенция на Бърнаут синдром при учители чрез програмa и онлайн инструмент” (BURNPRO) по дейност „Малки партньорства” КД210, сектор: Училищно образование на програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия има удоволствието да Ви покани да вземете участие в заключителното събитие за разпространение на резултатите на проекта.

Събитието ще се състои на 25 Април 2024 г. (четвъртък) между 16:00 и 18:00 часа в Спортна зала на 94 СУ “Димитър Страшимиров” гр. София – адрес: ул. 511 No 22, район Слатина, квартал Христо Ботев. Събитието се организира от Сдружение „Български екип за приобщаваща подкрепа“ гр. София и 94 СУ “Димитър Страшимиров” гр. София.

В рамките на събитието ще Ви бъдат представени Наръчник с насоки, деи ности и превентивни мерки срещу Синдром на професионално прегаряне (Бърнаут) сред учители, както и Онлаин инструмент за самооценка на ниво на Бърнаут синдром сред учители. В рамките на събитието ще бъдат представени и резултати от неговото прилагане в България, Испания и Турция, както и сравнителен анализ на събраните данни от инструмента за самооценка.
В края на събитието е планирана дискусия и обсъждане на възможности за по-широко използване на проектните резултати.

Ще се радваме да удостойте с участието си като официален гост на този важен за Българските учители форум.

Приложение: Дневен ред на събитието

Моля да потвърдите своето участие до 23.04.2024г., на следния линк: https://forms.gle/uGUGgeTELmRRvkK58 

Събитието няма такса участие и всички участници ще получат присъствен сертификат.

Oчакваме Ви!